Plain Basmati Rice (Serves 2)

5.00 

SKU: H-BASM-2 Vegetarian